جسب نشتی گیری

جهت نشتی گیری لوله و اتصالات استفاده از چسب اپوکسی مرسوم و متداول می باشد. با توجه به فشار سیستم و دمای کاری سیستم بايد نوع و روش نشتی گیری را مشخص نمود چسب های EPOLOCK1100F، EPOLOCK6200 و EPOLOCK6300 از لحاظ دمایی برای نشتی گیری سیستم های دمای کاری متوسط تا حداکثر 60 درجة سانتیگراد مناسب می باشد. برای سیستم های دمای کاری بالانر لازم است یا جهت نشتی گیری از چسب EPOLOCK6100 استفاده گردد و یا پس از نشتی گیری با این چسب عملیات ترمیم نهایی با چسب EPOLOCK2400 صورت پذیرد. از لحاظ فشار هم در فشار های زیر PSI 100 نشتی گیری پس از آماده سازی سطح به روش توضیح داده شده با استفاده چسب و مش فایبرگلس  انجام می شود. به این ترتیب که ابتدا جریان با استفاده از یک تکه چوب و یا هر وسیله مناسب و یا مقداری از این چسب که مخلوط گردیده و در حالت نیمه پخت بر روی محل نشتی فشار داده می شود متوقف می گردد پس از خشک کردن و چربی زدایی محل و سمباده زنی و تمیزکاری با استفاده از چسب و مش فایبرگلس مطابق شکل زیر نشتی گیری انجام میشود. با توجه به سرعت بالای ژل شدن این چسب، چسب سریعا در مدت 30 ثانیه مخلوط گردیده مش فایبرگلس دور لوله پیچیده شده و چسب سریعا بر روی آن اعمال می گردد و این کار  طی چند مرحله در 4 لایه متناوب تکرار می گردد. در فشار های بالای PSI 100 نشتی گیری با استفاده از یک صفحه تقویت کننده همجنس لوله مطابق شکل زیر انجام می شود. در این روش ابتدا یک لایه چسب بر روی صفحه تقویت کننده اعمال شده و مرکز صفحه بر روی نشتی فشرده می گردد باید مطمئن شد حداقل حبس هوا در مرحله اتفاق می افتد. سپس صفحه تا پخت نهایی چسب بر روی نشتی با وسیله مناسب مانند تصویر محکم شده و چسب اضافی سریع تمیز می گردد.