پوشش های ترمیم فلزات

با توجه به اینکه اکثر فلزات در تماس با سیالات اسیدی و بازی، گاز ترش و محصولات پالایشگاهی و سیالات هیدروکربنی دچار خوردگی می‌شوند، استفاده از پوشش‌های اپوکسی جهت ترمیم قطعات آسیب دیده در اثر خوردگی و یا محافظت این قطعات و مقاوم سازیشان در برابر خوردگی باعث افزایش چشمگیر عمر کاری آنها می‌گردد.مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا، مقاومت حرارتی مناسب، چسبندگی عالی به انواع سطوح، انقباض بسیار کم، عایق الکتریکی و قابلیت اجرایی تحت شرایط مختلف از مشخصات بارز پوشش‌های بر پایه اپوکسی می‌باشد. شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا موفق گردیده است به شیوة علمی و کاملا مهندسی فرمولاسیون و دانش فنی تولید پوشش اپوکسی معادل بلزونا 1111 را بومی نماید.با توجه به هزینه سنگین تامین قطعات و ماشین آلات صنایع نفت و گاز و پالایشگاهی، استفاده از پوشش‌های مقاوم به خوردگی جهت افزایش عمر کاری و ترمیم قطعات آسیب دیده با این پوشش بسیار مقرون به صرفه بوده و باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های تعمیرات و نگهداری می‌گردد. امروزه در اکثر کشورهای دنیا از این نوع پوشش‌ها جهت مقاوم سازی تجهیزات در معرض خوردگی استفاده می‌شوند.

این پوشش ها جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشین‌آلات و تجهیزات می‌باشد و پس از پخت کامل چسب، براحتی قابل ماشین‌کاری می‌باشند. همچنین می‌توان بعنوان یک چسب استحکام بالای ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی( جهت ایجاد شیم تحمل بار ) و یا ترمیم آنها، استفاده نمود.  

کاربردها:

  1. ترمیم شفت‌ها و جک هیدرولیک
  2. ترمیم لوله‌های جداری
  3. ترمیم پوسته تجهیزات صنعتی و نشیمنگاه‌ها و جا خارها
  4. ترمیم لوله و مخازن فلزی
  5. ترمیم پوسته و قطعات موتور
  6. ترمیم سطح فلنج های فلزی
یک چسب دو جزئی، جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد. این چسب مشابه چسب 1111 Belzona است که بر پایه رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است، بطوریکه پس از پخت کامل چسب، براحتی قابل ماشینکاری میباشد. همچنین میتوان بعنوان یک چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی) جهت ایجاد شیم تحمل بار ( و یا ترمیم آنها، استفاده نمود. EPOLOCK 6100 data sheet
یک چسب دو جزئی سریع، جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد. این چسب مشابه چسب 1211 Belzona است که بر پایه رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است، این چسب جهت نوسازی، چسباندن و تعمیرات سریع قطعات و ماشین آالت طراحی گردیده است. EPOLOCK 6200 data sheet
یک چسب دو جزئی سریع، جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد که بر پایه رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است، این چسب جهت نوسازی، چسباندن و تعمیرات سریع قطعات و ماشین آلات طراحی گردیده است. EPOLOCK 6300 data sheet
یک چسب دو جزئی، جهت نوسازی انواع فلزات آسیب داده ناشی از خوردگی سایشی میباشد. این چسب مشابه چسب 1311 Belzona است که بر پایه رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار و ذرات سرامیکی با مقاومت به سایش باال ساخته شده است، و فرموالسیون چسب طوری طراحی شده که بتواند به عنوان یک پوشش مقاوم به خوردگی و سایش مورد استفاده قرار گیرد. همچنین میتوان بعنوان یک چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی )جهت ایجاد شیم تحمل بار ( و یا ترمیم آنها، استفاده نمود. EPOLOCK 6500 data sheet
یک پوشش دو جزئی، جهت محافظت انواع فلزات و قطعات از آسیب ناشی از خوردگی سایشی میباشد. این پوشش مشابه چسب 1321 Belzona است که جهت سرویس دهی مداوم در محیطهای غوطه ور دز سیال در دمای کاری تا 60 درجة سانتیگراد طراحی گردیده است. فرموالسیون چسب طوری طراحی شده که بتواند به عنوان یک پوشش با مقاومت بسیار عالی به خوردگی و سایش مورد استفاده قرار گیرد.همچنین میتوان از آن به عنوان یک چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعاتفلزی )جهت ایجاد شیم تحمل بار) و یا ترمیم آنها، استفاده نمود.  EPOLOCK 6600 data sheet
یک چسب دو جزئی، جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد. این چسب مشابه چسب A Grade Steel Putty Devcon است که بر پایه رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است، بطوریکه پس از پخت کامل چسب، براحتی قابل ماشینکاری میباشد. همچنین میتوان بعنوان یک چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی) جهت ایجاد شیم تحمل بار ( و یا ترمیم آنها، استفاده نمود. EPOLOCK 6800 data sheet
یک چسب دو جزئی ایده آل جهت قالب گیری، و چسباندن قطعات می باشد. این چسب بر پایه رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با ذرات فلزی می باشد که جهت ترمیم و تعمیر ترک ها و شکستگی ها و سایر عیوب در قطعات، شفت های و بوشهای برنزی و … قابل استفاده است. EPOLOCK 6900 data sheet
یک چسب دو جزئی، جهت تعمیرات و نوسازی انواع قطعات برنزی ماشینآالت و تجهیزات میباشد. این چسب بر پایه رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با ذرات فلزی می باشد که جهت ترمیم و تعمیر ترک ها و شکستگی ها و سایر عیوب در قطعات، شفت های و بوشهای برنزی و … قابل استفاده است. EPOLOCK 6910 data sheet