چسب های اتصال و ترمیم لوله های فایبرگلس

نحوه استفاده از چسب ها اتصال لوله های فایبرگلس به شرح زیر می باشد. هاردنر را به رزین اضافه کرده و کاملا مخلوط نمایید تا یکنواخت گردد و مخلوطی یک دست و یک رنگ ایجاد شود. فرآیند هم زدن باید حداقل به مدت 2 تا 3 دقیقه انجام شود.

جدول شرایط نگهداری و استفاده از چسب

دمای نگهداری و انبارداری چسب

دمای مناسب جهت مخلوط نمودن هاردنر و رزین

دمای نامناسب جهت مخلوط نمودن رزین و هاردنر که مخلوط نمودن دراین دما سبب کارپذیری نامناسب چسب و ویسکوز بودن بیش از حد آن می شود

دمایی که سبب ژل شدن بسیار سریع چسب می شود

35-5 درجة سانتیگراد
35-20درجة سانتیگراد

 

زیر 15 درجة سانتیگراد

بالای 40 درجة سانتیگراد

لازم است پیش از مخلوط نمودن دو جزء چسب کلیة آماده سازی های لازم بر روی لوله و محل اعمال چسب انجام شده باشد چرا که چسب پس از مخلوط شدن در دمای محیط ظرف مدت زمان کوتاهی شروع به غلیظ شدن و ژل شدن می کند در جدول زیر حداکثر زمان مجاز نگهداری چسب پس از مخلوط نمودن ذکر شده است.

EPOLOCK2200

دمای محیط به درجه سانتیگراد

20

25

30

35

40

وزن چسب

100 گرمی

35 دقیقه

30 دقیقه

25 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

200 گرمی

30 دقیقه

25 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

10 دقیقه

به هیچ وجه از چسبی که کاملا غلیظ شده و فرآیند ژل شدن آغاز گردیده است استفاده نکنید.

جهت پخت کامل چسب EPOLOCK 2200 لازم است پتوی گرمایی الکتریکی (Heating Blanket) مناسب سایز لوله دور محل اعمال چسب پیچیده شود مطمئن شويد که پتوی استفاده شده سالم بوده و دمای مورد نیاز را ایجاد میکند. پتو باید با یک سیم مقاوم به حرارت در محل خود محکم گردد.

لازم است کلیه قسمت های محل اعمال چسب در تماس مستقیم با پتوی برقی باشد. در صورتیکه دما زیر 10 درجة سانتیگراد باشد یا باد شدید در حال وزیدن است لازم است دور پتو با عایق مناسب پوشانده شود. در صورت باز بودن سر لوله لازم است برای جلوگیری از سرد شدن سطح داخل محل چسب خورده سر لوله پوشانده شود.